Oud-rechterlijke archieven Holten

De oud-rechterlijke archieven, in de wandeling ORA genoemd, vormen voor het genealogisch onderzoek een belangrijke bron. Tot het jaar 1811 heeft in Overijssel het notariaat nauwelijks een rol van betekenis gespeeld. Voor het laten opmaken vaneen officiële akte gingen de inwoners van de provincie naar het plaatselijk gerecht. In de plaatsen met stadsrecht was dat het stadsgericht, op het platteland de schout- of richterambten. Een van de taken die door de lagere gerechten werd uitgevoerd, was het opmaken van de zogenaamde vrijwillige zaken.

genealogie archief 

bron: regionaal archief Zutphen

De benaming voluntaire of vrijwillige rechtspraak duidt erop dat het hier gaat om de registratie en afgifte van akten die particulieren op vrijwillige basis aan een gerecht voorlegden of van haar werden verlangd. Hieronder bevinden zich gegevens die niet alleen voor het onderzoek naar de bezittingen van deze voorouders van groot belang zijn, maar ook voor het primaire genealogische onderzoek, zoals huwelijkscontracten, voogdijstellingen, schuldbekentenissen en hypotheken.

De originele akten van vrijwillige zaken bevinden zich in het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle, die deze akten op fiches heeft gezet. Ook heeft het HCO, in verband met de moeilijke leesbaarheid, van deze akten transcripties, excerpten en indexen gemaakt.

De oudheidkamer Holten heeft van deze fiches, transcripties, excerpten en indexen scans laten maken. De transcripties, excerpten en indexen treft u hierna aan en kunnen geraadpleegd worden. Omdat de kwaliteit van de scans van de fiches van de akten van onvoldoende kwaliteit is om deze hier te publiceren, zijn deze op de oudheidkamer Holten te raadplegen.

U kunt onderstaande documenten raadplegen door hier op te klikken.

Oud-rechterlijke archieven Holten

Refresh

9 december 2022 om 23:45