WELKOM BIJ DE OUDHEIDKAMER HOOLT'N

Oudheidkamer Hoolt'n is tot 30 oktober iedere week geopend op dinsdag t/m zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. Onder EVENEMENTEN staan de exposities vermeld die momenteel te bezichtigen zijn. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L A A T S T E   N I E U W S: 

 

OPEN DAG OUDHEIDKAMER HOOLT’N 

Op zaterdag 4 september a.s. houdt de Oudheidkamer Hoolt’n weer een Open Dag voor donateurs en andere belangstellenden. Van 11.00 uur tot 18.00 uur is iedereen van harte welkom bij zowel de Oudheidkamer aan de Dorpsstraat, als bij de opslagruimte ’n Spieker aan de Kerkhofsweg.

Voorafgaand aan de Open Dag zal aan genodigden het boek ‘Tien eeuwen Holten’ worden gepresenteerd. De gereserveerde boeken kunnen tussen 11.00 uur en 18.00 uur afgehaald worden buiten in de tent naast de Oudheidkamer aan de Dorpsstraat. Vanaf maandag 6 september is het boek voor iedereen verkrijgbaar bij Primera (Dorpsstraat 21) en bij de Oudheidkamer voor de prijs van € 25,--.  

Tijdens de Open Dag wordt in de Oudheidkamer in de onlangs gerenoveerde achterste expositieruimte en in de voormalige raadszaal op de eerste verdieping de expositie ‘Oude Holtense Kunstenaars’ getoond met schilderijen van inmiddels overleden Holtense teken- en schilderkunstenaars, zowel van professionele als van amateurkunstenaars. De meeste werken zijn voor deze expositie in bruikleen gegeven door familieleden van de betreffende kunstenaars. Bij deze tentoongestelde kunststukken ligt het accent vooral op Holtense taferelen en afbeeldingen. Verder zijn de exposities van 75 jaar Toneelclub O.C.H., de tentoonstelling van werkgroep Textiel en de klederdrachtpoppen van Diek Stegeman te bezichtigen.

In de  opslagruimte ’n Spieker aan de Kerkhofsweg bewaart de Oudheidkamer een grote verzameling historische voorwerpen en materialen die door de jaren heen vergaard zijn. Deze verzameling breidt zich nog steeds uit. 

Oudheidkamer Hoolt’n nodigt een ieder uit voor deze dag om een kijkje te komen nemen op beide locaties, waar enthousiaste vrijwilligers klaar staan voor uitleg en informatie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OUDHEIDKAMER HOOLT’N PRESENTEERT BOEK ’TIEN EEUWEN HOLTEN

Op zaterdag 4 september a.s. zal tijdens de Open Dag van de Oudheidkamer het boek ‘Tien eeuwen Holten’ gepresenteerd worden. Dit ruim 360 pagina’s tellende boek omvat de geschiedenis van Holten en omgeving over een periode van tien eeuwen (1000 – 2000 n.C.).

Na het gereedkomen van de Canon van Holten, zo’n 10 jaar geleden, startte de werkgroep Heemkunde van de Oudheidkamer met het speurwerk naar, het verzamelen van en het vastleggen van historische gegevens over Holten en omgeving, z’n inwoners en direct betrokkenen bij Holten. Deze jarenlange werkzaamheden hebben nu geresulteerd in een uniek, bijna allesomvattend boek over tien eeuwen Holtens historie. Naast bijzondere gebeurtenissen staan in het boek de geschiedenis van diverse Holtense bedrijven, verenigingen en stichtingen, maar ook van tal van Holtense persoonlijkheden. Het bevat veel fotomateriaal en niet te vergeten de tekeningen van Wim Kwakernaak, die daarmee de figuren uit het verhaal van Wolfert van de Waerdenborch een gezicht heeft gegeven. Kortom, een prachtig ingebonden boek wat straks niet mag ontbreken bij iedere Holtenaar, oud-Holtenaar en iedereen met belangstelling voor Holtense historie.

Het boek “Tien eeuwen Holten” is na de presentatie op 4 september verkrijgbaar bij de Oudheidkamer en bij Primera (Dorpsstraat 21) voor de prijs van € 25,--. Vrijwilligers en donateurs bieden wij de mogelijkheid om bij voorinschrijving het boek te reserveren voor een gereduceerde prijs. Op zaterdag 4 september vanaf 11.00 uur zijn gereserveerde boeken af te halen en te betalen bij de Oudheidkamer. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEUWE UITGAVE HOLTENS BOEKJE 'IN HERINNERING' 2020

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding in Holten is in 2020 op initiatief van Oudheidkamer Hoolt’n een herziene uitgave van het boekje In Herinnering uitgegeven. Dit unieke verzamelwerk, ook bekend als het omkeerboekje, bevat schitterende foto’s met zeer bijzondere en gedetailleerde verhalen over Joodse inwoners uit Holten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Ook zijn indrukwekkende verslagleggingen van Holtenaren te lezen die ten tijde van de bevrijding getuige waren van oorlogsgebeurtenissen in dit gebied. Daarnaast is in deze nieuwe editie aandacht voor de diverse oorlogsmonumenten in en rondom Holten waarvan de geschiedenis er achter door buurtbewoners is opgetekend. In Herinnering bevat talrijke wetenswaardige aanvullingen en herzieningen op de eerste uitgave die tien jaar geleden werd uitgegeven ter gelegenheid van het plaatsen van de Stolpersteine op verschillende plekken in Holten.

Onlangs hebben alle leerlingen van groep 8 op de basisscholen in Holten het boekje reeds in ontvangst mogen nemen namens de Stichting Viering Nationale Feestdagen als dank voor hun jarenlange inzet op de Canadese begraafplaats.

Het boekje In Herinnering is te koop en kost € 10,-. Het is in beperkte oplage verkrijgbaar in de Oudheidkamer Hoolt’n tijdens openingstijden, via de webshop van de Oudheidkamer en bij de Primera naast de Oudheidkamer. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TROUWEN ZOALS VROEGER

Trouwen zoals vroeger, in het historische gemeentehuis van Holten? Dat kan: de raadzaal van het oude gemeentehuis, nu onderdeel van het museum van de Oudheidkamer, is een officiële trouwlokatie van de gemeente Rijssen-Holten.
Klik op folder
voor meer informatie.

Nieuwsbrief januari 2020 no 20-01 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DONATEURS

Voor de financiering van haar activiteiten is de Oudheidkamer vooral afhankelijk van gemeente Rijssen-Holten
en de bijdragen van donateurs. De gemeente Rijssen-Holten subsidieert met name de kosten van huisvesting
en energie. De overige kosten moeten vooral gedekt door donateursbijdragen. Wilt u de Oudheidkamer steunen?
Wordt dan donateur! Dit kan al vanaf 5 euro per jaar. U kunt zich hiervoor aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 WEBSITE ERFGOED RIJSSEN-HOLTEN


Op de website www.erfgoedrijssenholten.nl vindt u historisch beeldmateriaal uit Holten en de buurtschappen.
(en uit Rijssen).U vindt maar liefst meer dan 20.000 foto’s.Daarnaast kunt u alle edities van het Holtens Nieuwsblad 
vanaf de eerste verschijningsdatum tot het einde inzien.Ook staan er de openbare akten van de burgerlijke stand
op deze website. Hierdoor kan men stamboomonderzoek via de website verrichten en is een bezoek aan het
gemeentehuis niet meer nodig. De website is een gezamenlijk initiatief van de oudheidkamer Holten, het Rijssens
museum en de gemeente Rijssen-Holten. Een bezoek aan deze zeer gebruiksvriendelijke website is beslist een
aanrader.

 

 

 

 

 

24 september 2021 om 14:21